Tips voor dakgoten reparen

Wanneer het regenwater in de dakgoot blijft staan, kunnen er problemen ontstaan. Volg daarom onderstaande instructies om deze problemen te voorkomen en je dakgoot eenvoudig te repareren.

Stap 1: Beugels omhoog trekken

  • Controleer of de schroeven van de beugels, waar de dakgoot op rust, nog wel goed vast zetten.
  • Schroef met nieuwe schroeven de beugels weer omhoog.

Stap 2: Beugels vervangen

  • Wanneer de oude beugels versleten zijn, kun je oude beugels vervangen door nieuwe.
  • Verwijder de goot en span een touwtje tussen de andere beugels.
  • Kijk waar de nieuwe beugel moet komen om ervoor te zorgen dat het water kan weglopen.
  • Houd hierbij rekening met het uitzetten en krimpen van het geheel.
  • Breng de goot weet op z’n plaats en controleer met een emmer water of dat het water nu wel goed wegloopt.