Tips bij het aanleggen van het terras met klinkers

Terras met klinkers aanleggen? Het terras is een belangrijk onderdeel van je tuin. Je kunt het terras met verschillende materialen maken, deze instructie focust op het klinker terras.
Met klinkers kun je veel variëren met legpatronen en kleuren, ingewikkelde patronen vereisen wel wat meer vakmanschap!

Materiaal

Tegels leggen is makkelijker en sneller dan klinkers. Met klinkers kun je echter meer variëren met patronen.

Worteldoek

Voordat je het zand gaat leggen waarop de klinkers komen te liggen kun je een worteldoek leggen om te voorkomen dan planten onder de klinkers gaan groeien.

Aanslag

Aanslag op de klinkers kun je verwijderen met een speciaal reinigingsmiddel. Je kunt er ook voor kiezen om

Een klinkerterras aanleggen in de tuin vraagt wat ervaring en geduld. Hieronder staat beschreven hoe je dit precies moet aanpakken.

terras met klinkers

Stap 1: Bepaal de plaats van het terras

 • Kies je terras op een tactische plaats in de tuin; een met zon of juist wat schaduw.
 • Bedenkt hoe groot je terras moet worden; voor hoeveel personen het moet dienen. Houd hierbij rekening dat je nog enkele meters extra moet rekenen naast de grootte van je tafel bijvoorbeeld.

Stap 2: Leg de fundering van je terras

 • Door middel van paaltjes en spantouw kun je de oppervlakte uitgraven en af zetten.
 • Reken ongeveer 15 cm extra bij de dikte van de klinkers. Dit wordt de dikte van de stbilise laag.
 • Denk aan de helling van het terras; zorg dat het water naar de juiste kant kan aflopen en niet richting het huis.
 • Graaf vervolgens het oppervlak uit en graaf extra diep bij de randen; de fundering moet daar dikker zijn.

Stap 3: Leg een bed van stabilisé

 • Maak de onderlaag, een mengsel van zand en cement, in een betonmolen en gier er een klein beetje water door.
 • Verdeel vervolgens het zandmengsel over het uitgegraven oppervlak en vul dit tot de rand.
 • Neem vervolgens de trilplaat om de stabilisé te verstevigen.
 • Als stap daaropvolgend kun je gaan afreien. Sla hiervoor 2 profielen tot op het gewenste niveau in de stabiele laag. Trek de lat over de twee profielen naar je toe om overtollige zand weg te nemen.
 • Neem hierna weer de profielen weg.

Stap 4: Leg je tuin-klinkers

 • Nu het stabilisé goed ligt, moet je bedenken hoe je de klinkers wilt gaan leggen. Blok-, visgraat- of keperverband?
 • Begin bij het plaatsen van de klinkers altijd eerst aan de rand van het terras. Zorg hierbij dat je niet op de stabilisé gaat staan.
 • Werk vervolgens van buiten naar binnen. *Nadat alle klinkers liggen, neem je de trilmachine en loop over het terras.
 • Om ervoor te zorgen dat het terras zo stabiel en recht mogelijk is, beweeg je overal zo gelijk mogelijk.
 • Vul tenslotte de voegen met zand. Doe dit met een borstel of veger.

Tips van klussers om een terras met klinkers leggen

 • Controleer bij stap 2 regelmatig de diepte en probeer voor een kleine helling te zorgen zodat het water makkelijk kan wegvloeien. De beste hellingsgraad is 1cm per meter. Dit zorgt ervoor dat de afwatering van de tuin goed blijft.