Tips voor het veranderen van de draairichting van de deur

Soms is het vervelend als een binnendeur naar een bepaalde kant opengaat. Bijvoorbeeld als een kast of stoel in de weg staat. Als je de draairichting van de deur wilt omdraaien dan kun je deze klus gebruiken.

Stap 1: Deur en scharnieren verwijderen en nieuwe plek aftekenen

 • Verwijder de pennen uit de scharnieren om zo de deur uit zijn scharnieren te halen.
 • Verwijder ook de deurklinken, het slot en de slotplaat.
 • Demonteer de de scharnieren en plaats de scharnier op de gewenste kant van het kozijn en teken dit even af in het kozijn.

Stap 2: Oude inkepingen herstellen

 • Om de oude gaten te herstellen, vul je de inkepingen met op met een dun houtje.
 • Schuur, plamuur en schilder deze plekken vervolgens.

Stap 3: Kozijn wegsnijden en deur stellen

 • Snijd het hout langs de afgetekende lijnen in met een stanleymesje. Gebruik vervolgens een beitel om de rest van het hout te verwijderen zodat de scharnieren in het kozijn passen.
 • Plaats de deur in het kozijn.

Stap 4: Deur in de scharnieren hangen

 • Teken de plaats van de scharnieren op de zijkant van de deur af. Maak de inkepingen in de deur met behulp van een stanleymes en een beitel.
 • Pak vervolgens de boormachine en boor de gaten voor de schroeven. Schroef dan de scharnierhelften aan de deur vast.
 • Hang de deur in zijn scharnieren, en plaats de pennen in het scharnier.

Stap 5: Slot en klink aftekenen

 • Pak de boormachine en boor een gat in de zijkant van de deur een opening voor het slot.
 • Steek het slot in het gat en teken het plaatje van het slot af. Snijd het overtollige hout weg met een stanleymesje en/of beitel.
 • Houd het slot nu ook tegen de deur aan en teken de gaten voor de klink op de deur af.

Stap 6: Slot plaatsen en dagschoot plaatsen

 • Schroef het slot vast in de deur en teken de plaats van de dagschoot (het deel van het slot dat met de deurklink bewogen kan worden)af op het kozijn.
 • Pak wederom de boormachine en boor een gat voor de dagschoot. Teken het slotplaatje af op het kozijn en beitel het overtollige hout weg zodat het plaatje in het kozijn ligt. Schroef daarna het slotplaatje vast op het kozijn.