Wat is een meterkast

De meterkast is de technische ruimte in een woning/pand waar diverse meters zijn opgesteld. Ook kunnen voor de verschillende leveringen, zoals van gas en elektriciteit, meerdere meterkasten aanwezig zijn. In sommige gebieden is het ook toegestaan om de meterkast voor gas aan de buitenkant van een woning te plaatsen. In veel woningen zit de watermeter nog onder de vloer om bevriezing te voorkomen.

In de meterkast kunnen de volgende leveringen binnenkomen

  • Aardgas (gasverbruikmeter)
  • Drinkwater (watermeter)
  • Elektriciteit (kilowattuurmeter)
  • Stadsverwarming
  • CAI
  • Telefoon

De eerste vier hebben een meter. De laatste twee, antenne en telefoon, kwamen voorheen op een punt in de woonkamer binnen, maar aangezien tegenwoordig ook in andere kamers een telefoon- en antenneaansluiting gewenst is, is de meterkast praktischer als centraal punt. Ook een internetaansluiting bevindt zich meestal in de meterkast. Deze is meestal gecombineerd met telefoon (ADSL) of antennekabel. Aangezien de meterkast de voor de hand liggende plaats is voor een huistelefooncentrale, een antenneversterker, en bovendien (voor het computernetwerk) voor een router, switch of access-point, of zelfs een server, is het tegenwoordig gewenst dat er in de meterkast enkele wandcontactdozen zijn. In oudere woningen ontbreken deze meestal.

Voorschriften aan een meterkast

De meterkast dient toegankelijk te zijn voor het regelmatig uitlezen van de meters en herstellen van stroomtoevoer bij kortsluiting. Het bouwbesluit zegt dat de meterkast zich (bij woningbouw) in een verkeersruimte moet bevinden met een maximale afstand van 3 meter vanaf de voordeur. De meterkast heeft (minimale) standaardafmetingen en moet afsluitbaar zijn. De achterwand van de meterkast moet bestaan uit makkelijk schroef- en spijkerbaar materiaal. Doordat de inrichting van een meterkast bepaald is, wordt bij nieuwbouw veelal gebruikgemaakt van een meterkastvloerplaat. Deze vloerplaat is bestemd voor het bevestigen van invoerbochten in meterkasten. De fixeerringen zijn geplaatst volgens een door de nutsbedrijven vastgelegd stramien. De zogenaamde standaard meterkast (voor woningbouw) is gemaakt volgens de NEN 2768 en heeft de afmetingen 2100 x 750 x 310 mm.

AOP

In de meterkast bevindt zich de scheiding tussen de openbare leidingen en de particuliere leidingen. Het scheidingspunt is soms een verzegeld kastje met de naam abonnee-overgave-punt (AOP). De leiding van de straat naar het AOP, en het AOP zelf, vallen onder verantwoordelijkheid van het nutsbedrijf. De leidingen vanaf het AOP vallen onder verantwoordelijkheid van de bewoner. Bij een telefoonaansluiting heet dit geen AOP, maar ISRA. In de ISRA komen normaliter koperverbindingen binnen van de telecommaatschappij, maar tegenwoordig kan er ook glasvezel in worden afgewerkt.

Ander gebruik

Verder wordt de meterkast in veel huishoudens gebruikt voor het bewaren van paraplu’s, bezems en de stofzuiger. Omdat dit gebruik als kast risico’s met zich mee brengt heeft de overheid besloten de inwendige afmetingen van een maximum te voorzien. Zo kan men met de huidige regelgeving geen ‘grote’ meterkasten meer maken die gebruikt kunnen worden als berging.

Een meterkast komt voor in de volgende doe-het-zelf klussen van Klustips